Trenutno se predvaja

Naslov

Izvajalec

Background

Radon naravna danost sevanja okolja in naše zdravje

Družbeni dom [Grosuplje]

Informacije o dogodku
Datum: 14 novembra, 2019
Čas: 17:00
KRAJ: Družbeni dom
Naslov: Taborska 1, Grosuplje Grosuplje
Details

Zlati kotiček pod okriljem Društva upokojencev Grosuplje s pomočjo Uprave za varstvo pred sevanjem RS in Nacionalnim inštitutom za varovanje zdravja RS

vabijo vse zainteresirane na predstavitev vsebine z naslovom Radon naravna danost sevanja okolja in naše zdravje

(smisel ukrepanja zmanjševanja vplivov okolja zaradi varovanja zdravje)

 

Kvaliteta bivalnega okolja kot osnovna skrb za zdravje je moto slišan vsakodnevno. z vseh strani. Ozaveščanje o škodljivih vplivih pri izvajanju različnih človekovih aktivnosti, katere zaradi neznanja lahko povzročijo nedovoljene škodljive obremenitve našega prostora je pogosta tema raznih predavateljev. Sprejemanje ukrepov za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov v okolje je smoter programa varovanja okolja. Razumljiv je rek, da je okolje osnovni dejavnik, ki ima velik vpliv na zdravje posameznika. V človekovi naravi poleg skrbi za lastno zdravje, obstaja tudi potreba po ugodnih bivalnih pogojih v povezavi s finančnimi zmožnostmi in želji po možnih prihrankih.

Da posameznik v namenu prihraniti, ne bi nezavedno, na daljše obdobje škodoval svojemu zdravju je smiselno, da spozna naravne danosti, ki v okolju obstajajo in jih kot novo vedenje tudi razume.

Le tedaj bo zaradi skrbi za lastno zdravje hotel sprejeti ukrepe, ki bodo pomagali da vplivi iz okolja, kot zatečene naravne danosti ne bodo povzročali poslabšanje kvalitete pogojev bivanja.

S tem namenom bosta pooblaščena strokovnjaka Uprave za varstvo pred sevanji in Nacionalnega inštituta za javno zdravje v brezplačnem predavanju vsem tistim, ki se boste udeležili srečanja, omogočila dodatno ozaveščanje v skrbi posameznika za lastno ukrepanje.

error: Content is protected !!