Trenutno se predvaja

Naslov

Izvajalec

Background

Župan Dušan Strnad si je skupaj z izvajalci del ogledal potek gradnje zahodne obvoznice v Ivančni Gorici. Nadvoz čez železniško progo pri krožišču Malo Hudo gradi Direkcija RS za infrastrukturo, zahodno obvoznico od podjetja Akrapovič proti križišču Marof, ki bo… več

Počitniško varstvo se bo izvajalo v času od 1. 7. 2022 do 30. 8. 2022, naš cilj pa je otrokom na območju občine Grosuplje zagotoviti varno, kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa v času šolskih počitnic. Na javnem razpisu za izvedbo programa… več

Petek, 13. maj 2022, je bil za Grosupeljčanke in Grosupeljčane v znamenju burgerjev in piva. Na Mestni tržnici Grosuplje je namreč potekal Dan burgerjev in piva, kot so dogodek poimenovali na Turizmu Grosuplje, in nas z njim vabili na slasten burger in hladno pivo. Sončen, skoraj poletni dan pa je… več

V četrtek, 12. maja je Jurčičeva domačija na Muljavi gostila Zlate bralce iz občin Ivančna Gorica, Dobrepolje in Grosuplje, mentorje bralne značke, knjižničarje, ravnatelje, člana KD Josip Jurčič Muljava Danijela Zupančiča, direktorico Mestne knjižnice Grosuplje Urške Emeršič,… več

Razpis za 6. skupino usposabljanja za samostojno podjetniško pot Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je objavila šesti (predzadnji) razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), ki je namenjen vsem, ki imajo inovativne in napredne ideje ter si želijo stopiti na samostojno podjetniško pot, manjka pa […]

Pred sprejetjem odločitve o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Centov hrib na delu enote urejanja prostora ŠES – OPPNa (v nadaljevanju: OPPN) se na podlagi 108. in 118. člena ZUreP-2 objavlja predlog izhodišč za pripravo OPPN, v katerih je opredeljeno zlasti namen… več

Konec marca 2022 se je gradnja plinovoda pričela tudi na Partizanski cesti v Šmarju – Sapu, s sočasno obnovo 258 m javnega vodovoda in 347 m kanalizacije. Gradbena dela, vključno s prevezavo hišnih priključkov in dodatno obnovo pločnika, so že izvedena. Predvidoma v mesecu maju pa se… več

Gradnja plinovodnega omrežja po naši občini lepo napreduje. V marcu in aprilu 2022 se je tako plinovodno omrežje dogradilo tudi na Rimski cesti v Šmarju – Sapu, izvedli pa smo tudi celotno preplastitev cestišča v dolžini cca. 70 m. Jana Roštan

Občina Ivančna Gorica je v teh dneh uredila nov zavarovan prehod za pešce na regionalni cesti v naselju Mrzlo Polje. Poleg prometne signalizacije in talnih označb za varno prečkanje ceste, je Občina državni odsek ceste osvetlila s podaljšanjem trase javne razsvetljave do konca… več


error: Content is protected !!