Trenutno se predvaja

Naslov

Izvajalec

Background

POUDARJENO

Do 23. januarja 2022 poteka 16. Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu in ob tej priložnosti smo prejeli podatke Onkološkega inštituta Ljubljana tudi o pregledanosti žensk v naši občini. Cilj državnega programa je 70-odstotna pregledanost v vseh slovenskih… več

Občina Ivančna Gorica na podlagi 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) objavlja izid oziroma rezultate »Javnega razpisa za sofinanciranje kmetijstva in razvoj podeželja v Občini Ivančna Gorica za leto 2021« in… več

Društva in zveze, ki so v letu 2021 imela z Občino Ivančna Gorica sklenjeno pogodbo o sofinanciranju programov/projektov, prijavljenih na javnem razpisu, pozivamo, da poročila o realizaciji programov in projektov za leto 2021 posredujejo na Občino Ivančna Gorica do 28. 2. 2022. Poročila se… več

V prostorih Občine Ivančna Gorica sta župan Dušan Strnad in direktor podjetja ELTIM d.o.o. Darko Perko podpisala gradbeno pogodbo za izgradnjo dela zahodne obvoznice v Ivančni Gorici. Ob podpisu je župan Dušan Strnad povedal, da je gradnja zahodne obvoznice še en izmed… več

Občina Grosuplje je za šolsko leto 2021/2022 podelila štipendije 80 dijakom in študentom, kot poudarja župan dr. Peter Verlič, predvsem kot spodbuda njihovemu nadaljnjemu delu, motivacija za nadaljnje šolanje, saj je izobraževanje še kako pomembno in znanje velika… več

V gozdu na Golovcu, nad Zgornjo Hrušico, bo predvidoma med 17. in 24. januarjem 2022 potekala sečnja dreves, ki so jih za posek označili na Zavodu za gozdove Slovenije.

Na Expo 2020 v Dubaju, ki se je pričel 1. oktobra 2021 in bo trajal šest mesecev, vse do 31. marca 2022, se s paviljonom, ki stoji v trajnostnem segmentu razstave in svetu sporoča zgodbo o zeleni in pametni deželi v srcu Evrope, predstavlja tudi Slovenija. Geslo, ki ga nosi, se glasi:… več

Vlada Republike Slovenije je dne 9. 11. 2021 sprejela Odlok o ustanovitvi novega javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični, skrajšano ime bolnišnice je BOŠ. Specialna bolnišnica že dolgo izvaja bolnišnično dejavnost na… več

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je objavila peti razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), ki je namenjen vsem, ki imajo inovativne in napredne ideje ter si želijo stopiti na samostojno podjetniško pot, manjka… več

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je objavila že peti razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), ki je namenjen vsem, ki imajo inovativne in napredne ideje ter si želijo stopiti na samostojno podjetniško pot,… več


error: Content is protected !!