Trenutno se predvaja

Naslov

Izvajalec

Background

POUDARJENO

Stran:7

Prvo soboto v marcu bo s pričetkom v Višnji Gori, prav na rojstni dan Josipa Jurčiča, potekal Jurčičev pohod. Celotno pohodniško dogajanje bo vključevalo številne zanimive spremljevalne dejavnosti, najbolj nadebudni pohodniki pa si s sodelovanjem na kvizu lahko prislužite… več

V prostorih Občine Ivančna Gorica je župan Dušan Strnad s podjetjem ARHI+, arhitekturne rešitve, Gašper Arh s.p. in partnerjem ATICO Samo Mikec s.p. podpisal pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri… več

S podpisom Sklepa o imenovanju podžupana Občine Škofljica sta z dnem 1.3.2023 na funkcijo podžupana za mandatno obdobje 2022 – 2026 nastopila  g. Bojan Božič, ki prihaja iz stranke Gibanje Svoboda  in bo pokrival področje družbenih dejavnosti in Boris Zupančič, ki prihaja iz stranke SDS in bo pokrival področje gospodarstva, kmetijstva in turizma. Župan Primož […]

V občini Grosuplje spodbujamo uporabo okolju prijaznega javnega potniškega prometa in se trudimo, da bi bila uporaba potnikom kar čim bolj prijazna. S pogostostjo avtobusov in vlakov, z dostopnostjo le teh. Ob glavni avtobusni in železniški postaji v Grosupljem je zgrajena tudi nova… več

Z današnjim dnem je na funkcijo podžupana Občine Velike Lašče imenovan Dejan Zakrajšek. Podžupan je tudi predsednik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem ter član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Županu in občinski upravi bo pomagal predvsem na področju gospodarstva, kmetijstva in turizma ter pri sodelovanju z osnovno šolo, vrtcem in Javnim zavodom Trubarjevi […]

V novembru 2022 se je pričela rekonstrukcija ceste proti Velikemu Mlačevemu, v dolžini cca. 2.000 m. Cesta bo dobila novo voziščno konstrukcijo, zgradil se bo tudi nov obojestranski pločnik, križišče s cesto proti Veliki Račni se bo preuredilo v krožišče, uredila se bodo nova… več

Že stare anekdote pripovedujejo, da je smeh pol zdravja. Ko se nasmejimo iskreno, iz srca, postanemo za trenutek srečni in zadovoljni. V Domu kulture v Šentvidu pri Stični se je ponovno nekaj dogajalo. V soboto 25. februarja in v nedeljo 26. februarja 2023 je potekala uprizoritev nove… več

6. julija 2020 je župan dr. Peter Verlič sprejel Sklep o pripravi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šmarje Sap – kulturni center, na podlagi katerega se je začel postopek priprave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šmarje Sap – kulturni center. Postopek… več

Občina Ivančna Gorica bo v letošnjem del sredstev iz občinskega proračuna namenila tudi energetskim prenovam javnih stavb in objektov. Od skupne vrednosti investicije (3.408.825,82 EUR) je Občina Ivančna Gorica z uspešno prijavo na Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove… več

V novembru 2022 se je pričela rekonstrukcija Adamičeve ceste v Grosupljem, sprva na odseku od trgovine Hofer proti občini. Obnovilo se je kanalizacijo, vodovodne napeljave, elektro povezave in telekomunikacijske vode, potekala je tudi izgradnja opornega zidu, ki bo služil novi kolesarski… več


error: Content is protected !!