Trenutno se predvaja

Naslov

Izvajalec

Background

POUDARJENO

Stran:10

V okviru projekta Znanje za gospodaren odnos do narave – ZAGON potekajo še zadnja dela za ureditev nove učne poti na območju Krajinskega parka Radensko polje. Nova učna pot Od Šice do mejice bo potekala v dolžini 3 km, pričela se bo v Mali Račni pri Žabji hiši, ki stoji… več

V sredo, 10. 4. 2024, je v Družbenem domu Grosuplje potekala Javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Šentjurij – jug. Zainteresirani javnosti je bil predstavljen osnutek predvidene ureditve za stanovanjsko gradnjo na jugovzhodnem delu naselja… več

Občina Ivančna Gorica objavlja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskem zemljišču za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Erjavec z identifikacijsko številko 3490 (v nadaljevanju OPPN), ki ga je v marcu 2024 izdelalo podjetje… več

Občinski svet si je pred začetkom 13. redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica ogledal Center za odlaganje odpadkov Špaja dolina in se seznanil z delovanjem ter načrti odlagališča v prihodnje. Odlagališče je v lasti občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje,… več

Občinski svet Občine Ivančna Gorica je na 13. redni seji, ki je potekala 10. aprila 2024, med drugim sprejel predlog: Odloka o ustanovitvi javne Tržnice Ivančna Gorica. Predlog odloka je dan v javno obravnavo, ki traja od 11. 04. 2024 do 20. 04. 2024. Vse zainteresirane obveščamo,… več

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja objavlja javni razpis za prosto delovno mesto DIREKTOR MUZ/GAL (m/ž) (šifra delovnega mesta: B017895). Rok za prijavo: 19. 04. 2024.

V aprilu se je pričela rekonstrukcija ceste v Škocjanu. Dela obsegajo zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja ceste, ureditev bankin in humuziranje brežin, cesta v dolžini cca 120 m in širini 3 – 4 m pa bo dobila tudi novo asfaltno prevleko. Izvajalec del je podjetje Milan… več

Spoštovani, Občina Grosuplje v sodelovanju z Zavodom za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«, Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave, Zavodom za gozdove Slovenije, Gozdarskim inštitutom Slovenije in partnerico z Norveške, Høgskulen for… več

Obveščamo vas, da je sklicana 3. dopisna seja Občinskega sveta Občine Dobrepolje, ki traja od srede, 10. 4. 2024 do petka, 12. 4. 2024 do 11. ure.


error: Content is protected !!