Trenutno se predvaja

Naslov

Izvajalec

Background

POUDARJENO

Stran:3

Občinski svet Občine Ivančna Gorica je na 13. redni seji, ki je potekala 10. aprila 2024, med drugim sprejel predlog: Odloka o ustanovitvi javne Tržnice Ivančna Gorica. Predlog odloka je dan v javno obravnavo, ki traja od 11. 04. 2024 do 20. 04. 2024. Vse zainteresirane obveščamo,… več

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja objavlja javni razpis za prosto delovno mesto DIREKTOR MUZ/GAL (m/ž) (šifra delovnega mesta: B017895). Rok za prijavo: 19. 04. 2024.

V aprilu se je pričela rekonstrukcija ceste v Škocjanu. Dela obsegajo zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja ceste, ureditev bankin in humuziranje brežin, cesta v dolžini cca 120 m in širini 3 – 4 m pa bo dobila tudi novo asfaltno prevleko. Izvajalec del je podjetje Milan… več

Spoštovani, Občina Grosuplje v sodelovanju z Zavodom za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«, Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave, Zavodom za gozdove Slovenije, Gozdarskim inštitutom Slovenije in partnerico z Norveške, Høgskulen for… več

Obveščamo vas, da je sklicana 3. dopisna seja Občinskega sveta Občine Dobrepolje, ki traja od srede, 10. 4. 2024 do petka, 12. 4. 2024 do 11. ure.

Snemalna ekipa RTV Slovenija je obiskala Jurčičevo domačijo na Muljavi in pripravila zanimiv prispevek v oddaji Na lepše. Oddaja Na lepše je osrednja turistična oddaja, ki nas spomni na to, kako velika je Slovenija in koliko razlogov za odhod na lepše imamo samo par korakov… več

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), 18. člena Odloka o oglaševanju v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 43/13) in 16. člena Statuta Občine Ivančna… več

Včeraj in danes je že potekalo asfaltiranje ceste proti Cerovemu. Cesto v dolžini cca 450 m se je tudi razširilo ter odstranilo posamezna drevesa ob njej in uredilo obcestni prostor. Jana Roštan

V soboto, 6. aprila 2024, je na Sokolski ulici v Ivančni Gorici potekala preventivna akcija z naslovom »Pasti vožnje s traktorjem«, ki jo je Združenje šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica pripravilo v sodelovanju s Policijo in Društvom podeželske mladine Kalček…. več

Spoštovani, Občina Grosuplje je zaključila s projektom rekonstrukcije ceste v Žalni, od šole do železniške postaje. Projekt je poleg obnovljene širše ceste obsegal tudi izgradnjo pločnika z novo cestno razsvetljavo. Uredili sta se tudi novi avtobusni… več


error: Content is protected !!