Trenutno se predvaja

Naslov

Izvajalec

Background

Okrožno sodišče v Ljubljani je na podlagi 46. člena Zakona o sodiščih objavilo v Uradnem listu RS, št. 160/20 z dne, 06.11.2020, poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Ravnanje z odpadki je timsko delo Voke Snage, ki skrbi za zbiranje odpadkov in njihovo pot v predelavo, ter občank in občanov, ki ste ključni pri tem, da nastane manj odpadkov, za tiste, ki nastanejo, pa ustrezno poskrbite. Obveznost vseh občanov je, da svoje odpadke pravilno ločujete in jih odlagate v ustrezne zabojnike. Pri tem […]

V sredo, 18. novembra 2020, je potekala 11. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje. Občinski svetnice in svetniki so na seji obravnavali 25 točk, med katerimi bi lahko izpostavili sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020. Sicer pa so… več

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – 2020-10 Rok razpisa: Saturday, 19. 12. 2020 ob 10:42

Objavljamo Javni poziv za predlaganje sodnikov porotnikov.  Vse zainteresirane občanke in občane, ki bi kandidirali za sodnike porotnike pozivamo, da nam do četrtka, 10.12.2020, oddate oz. pošljete vlogo oz. kandidaturo z vsemi zahtevanimi prilogami (predpisan obrazec – izjava kandidata za sodnika porotnika, kopijo potrdilo o državljanstvu, ki ni starejše od 6 mesecev) na naslov: Občina […]

Spoštovane občanke in občani! Z velikim veseljem vam sporočam, da je z delom začela naša ambulanta na Vidmu. Prvi mesec ali dva, bo ambulanta obravnavala vse, ki boste zdravnika potrebovali za zdravljenje in nimate opredeljenega novega zdravnika, za registracijo… več

Obveščamo vas, da bo za čas »gradnje optičnega omrežja« delna zapora dela ceste v Mali Stari vasi, od km 0,100 do km 0,115, in sicer en delovni dan v obdobju od 9. 11. 2020 do 9. 12. 2020. Prosimo za razumevanje. Občina Grosuplje  

Obveščamo vas, da bo za čas »gradnje optičnega omrežja« delna zapora dela ceste na Malem Vrhu, povezava mimo HŠ 58, od km 0,596 do km 0,749, in sicer v obdobju od 3. 11. 2020 do 1. 2. 2021. Prosimo za razumevanje.  Občina Grosuplje

Obveščamo vas, da bo za čas »gradnje optičnega kabla« delna zapora dela ceste Hribska pot – Pod hribom cesta II, od km 0,040 do km 0,070, in sicer en delovni dan v obdobju od 9. 11. 2020 do 28. 1. 2021. Prosimo za razumevanje. Občina Grosuplje


error: Content is protected !!