Trenutno se predvaja

Naslov

Izvajalec

Background

Direktor Komunale Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek: »Naš cilj so cenovno ugodne in kakovostne storitve«

OBJAVILon 10 decembra, 2020

direktor-komunale-slovenska-bistrica-maksimilijan-tramsek:-»nas-cilj-so-cenovno-ugodne-in-kakovostne-storitve«

Maksimiljan Tramšek je lani sedel na direktorski stol Komunale Slovenske Bistrice in podjetje izvlekel iz rdečih številk, ambiciozno pa snuje tudi projektne načrte za naslednja leta.
Gospod Tramšek, kako ste?
Vedno pozitivno gledam v prihodnost in poizkušam to prenesti na vse, ki me obdajajo.
Ste zdravi?
Počutim se zelo dobro, sem v dobri kondiciji, sicer poizkušam skrbeti za preventivno odpornost tudi receptih naših babic.
Je za covidom-19 zbolel kdo od zaposlenih v Komunali Slovenska Bistrica? Kako v podjetju skrbite za varnost zaposlenih?
Kljub poostrenim zaščitnim ukrepom se okužbam nismo mogli izogniti. Poslovne procese po posameznih področjih smo prilagodili minimalnemu številu zaposlenih na delovnem mestu. Do današnjega dne smo imeli v različnih oddelkih 20 zaposlenih, pozitivnih na covid 19. Morali pa smo upoštevati tudi primarne stike, zato smo dodatno v karanteno napotili še 6 zaposlenih. Večina okužb je bilo izven dela.
Med ponovno epidemijo naše delo poteka nemoteno, omejili smo le dostop za občane. Zanje smo do preklica dosegljivi le po elektronski pošti ali po telefonu. Blagajna in sprejemna pisarna sta zaprti. Zbirni centri za odpadke so odprti za stranke ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov. Čez poletje smo nabavili zadostno število zaščitnih in dezinfekcijskih sredstev. Zaposleni imajo tako na voljo zadostno število zaščitnih in dezinfekcijskih sredstev. Izvedli smo tudi večkratna izobraževanja zaposlenih in jim dali jasna navodila, kako se zaščititi in ukrepati v primeru izpostavljenosti okužbi. Omejili smo druženja, skupne malice, odmore, prepovedali kajenje. Tam kjer delovni procesi omogočajo, so uvedli delo od doma.

Menda že pripravljate načrt projektov za naslednje leto. Nam lahko strnete tiste najbolj bistvene?
Poslovni načrt za leto 2021 je v zaključni fazi. Na vseh področjih obvezne javne gospodarske službe želimo nadgraditi servis za kakovostno izvajanje javne gospodarske službe ter cenovno ugodna oskrba prebivalcev in industrije s komunalnimi dobrinami v občinah ustanoviteljic. Uporabnikom naših storitev želimo ponuditi nove tehnološke rešitve zbiranja komunalnih odpadkov. Če uspemo na razpisu LAS, želimo uresničiti projekt zbiranja odpadnega olja po gospodinjstvih. Z družbeniki je potrebno doseči potrditev trajnostnega razvoja centra CERO Pragersko. Slediti želimo postopni digitalizaciji komunale. Uvesti različna spletna orodja in aplikacije, ki bodo olajšale dostop do informacij uporabnikom in uporabo naših storitev.
Želimo povečati dejavnost tržnega segmenta, saj nam le ta omogoča rast, vlaganja v modernizacijo in razvoj zaposlenih. Želimo biti prisotni v lokalnem okolju ter izvajati določena dela tudi za fizične stranke, poslovne subjekte in podjetja.
Potem, ko ste lani prevzeli direktorovanje Komunale, vam jo je uspelo izvleči iz rdečih številk. Kakšen bo poslovni izid letos?
Družba se je v zadnjih letih soočala s številnimi tveganji in izzivi, predvsem na področju zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov. Z reorganizacijo in delitvijo nalog smo se s tem izzivom pričeli strateško ukvarjati vsi člani kolegija. Stroškovna učinkovitost družbe je in bo v prihodnje odvisna tudi od cen za prevzem produktov iz obdelave komunalnih odpadkov. Na vseh področjih gospodarskih služb smo povečali prihodke in izvedli stroškovno učinkovitost. V prvi polo-vici decembra zaključujemo vsa večja investicijska dela na infrastrukturi, katera vplivajo na iz-boljšanje poslovnega rezultata. Poslovno leto bomo zaključili pozitivno. (Intervju si v celoti preberite v Bistriških NOVICAH) 

Prispevek Direktor Komunale Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek: »Naš cilj so cenovno ugodne in kakovostne storitve« je bil objavljen na Novice.si.


BRALČEVO MNENJE

ODDAJ KOMENTAR


error: Content is protected !!