Trenutno se predvaja

Naslov

Izvajalec

Background

NOVICE

Stran:5

Knjižnica predstavlja novosti in priporoča v branje: Knjižne novosti  Priporočam v branje -Katja Gorečan Knjižnica Škofljica vabi na razstave, ure pravljic in predavanja: Razstava Trenutki lepega, 6.3 do 3.4. 2023 Razstava Velikonočni pirhi, 24.3. do 28.4. 2023 Razstava Pripovedke izpod Krima in Mokrca, 3.4. do 3.5. 2023 Ure pravljic, 4.4., 11.4., 18.4., 25.4. 2023, ob […]

Ambasadorka Občine Ivančna Gorica Nina Pušlar se s spremljevalno zasedbo že enajstič vrača v domačo Ivanko. Ponovno razprodan koncert bo v soboto, 11. marca 2023, ob 19.30 uri, v športni dvorani OŠ Stična. Domači koncert bo peti v nizu pestrega koncertnega leta 2023, ki… več

Javno komunalno podjetje Grosuplje v prihodnjih dneh organizira spomladansko akcijo zbiranje odpadkov. Tokrat so na vrsti nevarni odpadki. Kaj spada med nevarne odpadke? Stara zdravila, kozmetika, barve, laki, spreji, topila, kisline, detergenti, uporabljeno jedilno olje, odpadno motorno… več

Prilagoditev veljavnega OPN na nove geodetske podlage Nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) uvaja instrument tehnične posodobitve (s 141. in 142. členom ZUreP-3), s katerim se omogoča ažuriranje grafičnega dela prostorskih izvedbenih aktov s podatki o parcelah iz katastra nepremičnin. V letih… več

TEMELJNA IZHODIŠČA IN VREDNOTNA NAČELA POSVETOVALNEGA TELESA Župan Občine Škofljica je v skladu z 30. členom Statuta Občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 47/19), dne 27.02.2023 s sklepom ustanovil strokovno in posvetovalno telo in v ta namen k sodelovanju povabil tudi lokalno skupnost, ter sestavil posvetovalna telesa – skupine na različnih področjih, ki sodijo v […]

V skladu s 16. členom Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/2015-UPB2 in 162/21) in 19. členom Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 20/2012-UPB in 21/2016) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja… več

Izšla je nova knjižica s koledarjem letošnjih dogodkov in prireditev v občini Ivančna Gorica. Na območju občine se bodo za vas odvijale gledališke, glasbene in plesne prireditve, kulturno-umetniški dogodki, razstave, športne in rekreativne dejavnosti ter… več

Spoštovani občanke in občani, v okviru projekta UREDITEV CEST IN KOLESARSKIH POTI V GROSUPLJU, ki vključuje obnovo in dograditev Adamičeve ceste od Hoferja do Gasilske ceste, preureditev križišča Bambič v krožišče, do Mlačevega pa bo urejena mešana površina za… več

   

Jurčičeva pot je pohodnikom na voljo v krajši in daljši različici. Krajša jih pripelje od Višnje Gore neposredno na Jurčičevo domačijo na Muljavo, daljša pa na razpotju v vasi Oslica pohodnika vodi do vasi Znojile ter nato do izvira reke Krke in Krške… več


error: Content is protected !!