Trenutno se predvaja

Naslov

Izvajalec

Background

Podpis pogodbe za izgradnjo zadrževalnika Veliki potok

OBJAVILon 22 maja, 2020

Zagotavljanje poplavne varnosti Grosupeljsko-Radenskega polja in s tem tudi samega mesta Grosuplje je zasnovano na izgradnji zadrževalnikov visokih voda in kasneje na ureditvi Grosupeljščice v območju mesta. Največji vpliv na izboljšanje poplavne varnosti poseljenega dela Grosupljega ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo pa naj bi imel prav načrtovani zadrževalnik Veliki potok. Z zadrževanjem visokih voda izven Grosupljega se bi namreč pretočne količine vode precej zmanjšale.

dr. PETER VERLIČ
dr. PETER VERLIČ
dr. PETER VERLIČ
ROMAN KRAMER, v.d. direktorja Direkcije RS za vode
MARTIN GOSENCA, predsednik uprave CGP d.d.

Sporazum med Ministrstvom za okolje in prostor kot investitorjem in Občino Grosuplje kot sofinancerjem za zagotavljanje poplavne varnosti Grosupljega, torej za ureditev Grosupeljščice in izgradnjo zadrževalnika Veliki potok, je bil podpisan 27. 11. 2015. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je bil izdelan novembra 2016, v marcu 2019 pa je MOP izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo zadrževalnika Veliki potok. Konec leta 2019 je bil nato pripravljen razpis za izvajalca gradnje zadrževalnika. Odločitev o oddaji javnega naročila je bila sprejeta v aprilu 2020.


BRALČEVO MNENJE

ODDAJ KOMENTAR


error: Content is protected !!