Trenutno se predvaja

Naslov

Izvajalec

Background

Javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN Centov hrib

OBJAVILon 12 maja, 2022

Pred sprejetjem odločitve o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Centov hrib na delu enote urejanja prostora ŠES – OPPNa (v nadaljevanju: OPPN) se na podlagi 108. in 118. člena ZUreP-2 objavlja predlog izhodišč za pripravo OPPN, v katerih je opredeljeno zlasti namen… več


BRALČEVO MNENJE

ODDAJ KOMENTAR


error: Content is protected !!