Trenutno se predvaja

Naslov

Izvajalec

Background

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN GC Zagradec

OBJAVILon 13 marca, 2023

Občina Ivančna Gorica v skladu s 112. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) začenja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Zagradec v delu enote urejanja prostora ZAF-OPPNc.
Javna razgrnitev bo trajala od 20. 3. 2023 do 20. 4…. več


BRALČEVO MNENJE

ODDAJ KOMENTAR


error: Content is protected !!