Trenutno se predvaja

Naslov

Izvajalec

Background

VABILO NA DELAVNICO ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA

OBJAVILon 16 marca, 2023

Vabimo vas na delavnice za pripravo Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Sožitje.

Vabimo vas na delavnico za pripravo Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Sožitje, ki bo potekala 29. marca 2023 ob 17.uri v Kulturni dvorani Škofljica.

Lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem (LAS Sožitje) je lokalno partnerstvo, ki  deluje na območju štirih občin, in sicer: Škofljica, Grosuplje, Ig in Mestna občina Ljubljana. Projekti LAS Sožitje so sofinancirani iz evropskih sredstev in prispevajo k boljšemu življenju prebivalstva. Zato vse, ki ste aktivno vključeni v omenjeno lokalno območje in imate znanje o svojem okolju ter vizije za njegov razvoj, za dvig kvalitete bivanja in povezovanje na različnih ravneh, vabimo na DELAVNICE ZA PRIPRAVO Strategije lokalnega razvoja, ki delujejo po principu razvoja »od spodaj navzgor«.

Skupaj lahko postavimo temelje za pripravo Strategije lokalnega razvoja (SLR) za območje našega LAS. SLR bo temeljni dokument LAS za novo programsko obdobje (do leta 2027) in podlaga za Javne pozive LAS Sožitje med mestom in podeželjem.

Z novim programskim obdobjem, ki bo trajal do leta 2027, bodo ponovno na razpolago evropska sredstva za projekte lokalnega razvoja.

Tudi v novem obdobju bodo projekti LAS financirani iz dveh evropskih skladov, in sicer Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) z novim programskim obdobjem prevzema vlogo vodilnega partnerja, ki bo poskrbel za pravočasno pripravo vseh pogodb, dokumentov in strategije, s čimer bo omogočeno kvalitetno in učinkovito delovanja LAS Sožitje tudi v prihodnje. Poleg tega bo RRA LUR članom nudila tudi vso strokovno podporo pri pripravi ter poročanju projektov. Članstvo v LAS Sožitje je odprto za vse.

Vabimo vas, da se nam pridružite in sodelujete z nami ter prispevate svoj delež k razvoju Občine Škofljica.

 


BRALČEVO MNENJE

ODDAJ KOMENTAR


error: Content is protected !!