Trenutno se predvaja

Naslov

Izvajalec

Background

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC« (m/ž)

OBJAVILon 10 januarja, 2024

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena, 58. člena in 59. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21… več


BRALČEVO MNENJE

ODDAJ KOMENTAR


error: Content is protected !!