Trenutno se predvaja

Naslov

Izvajalec

Background

Oglaševanje na območju občine Grosuplje za izvedbo volitev poslancev iz RS v Evropski parlament

OBJAVILon 29 marca, 2024

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 11/11, 28/11-Odl.US in 98/13) in 28. člena Odloka o oglaševanju v Občini Grosuplje (Ur. list RS, št. 67/04, 24/06 in 21/12), izdaja župan Občine Grosuplje SKLEP O NAČINU… več


BRALČEVO MNENJE

ODDAJ KOMENTAR


error: Content is protected !!