Trenutno se predvaja

Naslov

Izvajalec

Background

Zgodba o pobratenju Ivančne Gorice in Hirschaida je zgodba o zvestobi

OBJAVILon 7 oktobra, 2019

V športni dvorani Osnovne šole Stična je sinoči potekala osrednja slovesnost ob 20. obletnici pobratenja med Občino Ivančna Gorica in nemško Občino Hirschaid. Praznovanje so z avtorskim muzikalom obogatili učenci stiške osnovne šole, župana Dušan Strnad in Klaus Homann, pa sta s podpisom listine obnovila zavezo o nadaljnjem sodelovanju.

Ivančno Gorico z nemško občino povezujejo zgodovinski dogodki, povezujejo pa jih tudi številne skupne značilnosti, kot je bogata kulturna dediščina ter institucije in društva s podobnimi vsebinami. Prijateljstvo med občinama je staro že več kot štirideset let, uradno partnerstvo pa se je začelo 11. septembra 1999, ko sta takratna župana obeh občin Jernej Lampret in Andreas Schlund, v Hirschaidu podpisala listino o pobratenju. S tem dejanjem sta občini potrdili dolgoletno povezanost in prijateljstvo, ki se je začelo po zaslugi zakoncev Patzelt in stiškega samostana. S podpisom listine o pobratenju se je prijateljstvo začelo in se uspešno razvija že 20 let.

Slovesno praznovanje obletnice se je začelo z avtorsko predstavo, zgodbo o zgodovinskemu spominu, hvaležnosti in mladostnem navdušenju. Učenci Osnovne šole Stična so številnim obiskovalcem v počastitev pobratenja in prijateljstva pripravili muzikal »Tu smo doma«, avtorice Dragice Šteh. Nastopil je združeni pevski zbor OŠ Stična, pod dirigentsko palico Bojane Mulh, igral pa je priložnostni orkester in Music Art Orchestra pod vodstvom Romana Sarjaša. Uprizorjena predstava muzikala je bila namenjena zbiranju sredstev za potrebe šolskega sklada OŠ Stična.

Po otroško razigranem muzikalu, s prepletom gledališke igre, pesmi, glasbe, plesa in petja, se je prireditev nadaljevala s slavnostnimi nagovori županov obeh občin in predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, Alojza Kovšce.

Župan Strnad: »Povezali so nas stiški samostan in menihi cistercijani«

Ivanški župan Dušan Strnad je povedal, da bi bila današnjega dogodka najbolj vesela zakonca Inge in Hubert Patzelt, ki sta gotovo najbolj zaslužna, da je do pobratenja dveh občin sploh prišlo. Ker ju ni več med nami, so se jima vsi prisotni zahvalili s trenutki tišine. Sodelovanje med občinama temelji na iskrenem prijateljstvu ljudi dveh različnih narodov, ki pa sta si precej podobna po navadah, kulturi, veroizpovedi in ciljih, ki jih želita doseči. »Nedvomno je sodelovanje z Občino Hirschaid prispevalo tudi pomemben del k hitremu napredku občine Ivančna Gorica v zadnjih dveh desetletjih. Verjamem, da je to tesno sodelovanje in pobratenje prineslo določene koristi tudi prebivalcem občine Hirschaid, saj je sodelovanje v minulih dvajsetih letih postajalo čedalje bolj intenzivno in se razširilo na številna področja. Verskemu, gasilskemu, šolskemu, kulturnemu in športnemu področju se je pridružilo sodelovanje na gospodarskem in kmetijskem področju, priložnosti pa se ponuja tudi turizem.«

»Vsi skupaj smo lahko ponosni na mlade ustvarjalce Osnovne šole Stična in njihov mentorje, ki so s svojo zgodbo tako lepo prikazali zgodovino naših krajev, stiškega samostana in Ivančne Gorice. Kulturne dediščine ne bi mogli ohranjati, če ne bi v sebi nosili vrednot spoštovanja, delavnosti, sodelovanja in hvaležnosti. Prav povezovanje med učenci šol iz obeh občin je v zadnjih letih prineslo svežino mladostnega vetra v naše medsebojne odnose«, je še dodal Strnad.

Tudi po besedah župana Hirschaida Klausa Homanna, se je vse skupaj začelo v Stični, v nadaljevanju nagovora pa je predstavil bogato dvajsetletno zgodovino pobratenja, vse od leta 1999, pa do danes. Povedal je, da sta zakonca Patzelt v 70-ih letih prejšnjega stoletja z raziskovalno skupino o cistercijanskih samostanih naletela na stiški samostan. Samostan je bil v tako slabem stanju, da ni nihče verjel, da je še vedno poseljen. Toda v zadnjem delu samostana je še vedno živelo nekaj menihov v izjemno slabih razmerah. »S tem prvim srečanjem se je za zakonca Patzelt odprla nova življenjska naloga: ustanovili so krog prijateljev “samostan Stična”, katerega naloga je od takrat naprej bila nuditi podporo redovnikom in samostanu. In ta podpora se je kljub vsem težavam ohranila do danes«.

Prav zakonca Patzelt sta znala zbuditi zanimanje tudi pri političnih predstavnikih obeh občin, kar je leta 1999 pripeljalo do uradnega partnerstva obeh občin. V nadaljevanju je prišlo do sodelovanja med gasilskimi zvezami, sledili pa sta še srednji šoli iz obeh občin. Še vedno potekajo redna srečanja in sodelovanja različnih društev in interesnih skupin, razvila so se seveda tudi številna tesna prijateljstva in številni zasebni obiski med občani obeh občin.

Predsednik drugega doma slovenskega parlamenta Alojz Kovšca je v nagovoru iskreno čestital občinama, ki že dve desetletji plodno sodelujeta in izmenjujeta primere dobrih praks obeh občin. Opozoril je na čase in Evropo v 70. letih prejšnjega stoletja, ko so se začele povezave med obema občinama v povsem drugačnih družbenopolitičnih razmerah kot jih poznamo danes. Dodal je še naj ta svetli primer sodelovanja služi tudi mladim v prihodnje. »Ni vse dobro na tem svetu samo po sebi umevno. Za dobro se je treba potruditi, in če hočemo dobro delati, se moramo dobro poznati. Jezik in kilometri niso ovira, če je zgrajeno na dobrem temelju, ima vse pogoje za lepo prihodnost.«

Tvorno sodelovanje med občinama so na prireditvi s točko prikazali tudi plesni skupini iz Ivančne Gorice in Hirschaida. Predstavile so se nemški plesni skupini MC Sassanfahrt, Tanzrhythmus in Plesni klub Guapa. Po slovesnem podpisu listine pa je sledilo še tradicionalna izmenjava protokolarnih daril obeh občin.

VIR: http://www.ivancna-gorica.si


BRALČEVO MNENJE

ODDAJ KOMENTAR

Vaš email naslov ne bo objavljen. Označena polja z (*) je potrebno izpolnitierror: Content is protected !!